eacm-02

EAC-m website - ledengedeelte

0
0
0

Inschrijven als lid bij de EAC-m 

 

Welkom
Het verheugt ons dat u besloten heeft lid te worden van de EAC-m. Het is een gezellige club die regelmatig activiteiten organiseert waaraan ook niet-vliegende leden kunnen deelnemen.

Voor de goede orde wijzen wij u nog even op de hoogte van de contributie, kijk hier voor de huidige stand van zaken.

Automatische incasso
De EAC-m werkt uitsluitend met automatische incasso en het afgeven van een machtiging tot automatische incasso is dan ook verplicht gesteld.

Daarom verklaart u door het vakje "Automatische incasso" hieronder op "Ja" te zetten dat u door uw inschrijving een machtiging tot automatische incasso afgeeft zodat alle door u aan de EAC-m (en als u leerling bent ook van de EAC-m ATO) verschuldigde bedragen automatisch van uw rekening kunnen worden afgeschreven.

Contributie
De contributie voor A- en B-leden wordt naar rato per maand berekend.

Toezending uitnodigingen voor vergaderingen.
Het bestuur probeert onnodige kosten te besparen door alle stukken per e-mail aan de leden toe te sturen. Zo ook de uitnodigingen voor ledenvergaderingen. Onderaan het aanmeldformulier vragen wij u akkoord te gaan met deze manier van uitnodigen.

Algemene Verordening Gegevensbeschermning
In het kader van deze verordening heeft de EAC-m een Privacy Verklaring opgesteld.

Door het invullen van onderstaand formulier gaat u akkoord met de vigerende regelgeving.

Algemeen

 

Contact privé

 

Postadres

 

Lidmaatschap

 

Overige

 Beveiligings code Beveiligings code